Palvelun kautta on lähetetty jo 0 eroilmoitusta

eroaylioppilaskunnasta.fi on kampanja, joka vaatii ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä luopumista. Kampanjasivulta voi lähettää ylioppilaskunnalle eroilmoituksen ja vaatimuksen pakkojäsenyyden kannattamisen lopettamisesta.

Pakkojäsenyys?

Korkeakoulututkintoon johtavia opintoja opiskelevien yliopisto-opiskelijoiden on yliopistolain nojalla kuuluttava ylioppilaskuntaan. Vaikka pakkojäsenyys on perustuslain yhdistymisvapauden kanssa ristiriidassa (perustuslain 13 §:n yhdistymisvapaudella viitataan myös julkisoikeudelliin yhdistyksiin), ylioppilaskunnat lobbaavat voimakkaasti sen puolesta, sillä ne hyötyvät pakollisuudesta. Yhdistymisvapauden rajoittamista perustellaan lähinnä historiallisilla syillä. Ylioppilaskunnat kutsuvat viestinnässään pakkojäsenyyttä automaatiojäsenyydeksi.

Perustuslaki 13 §
Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan.

Pakkojäsenyydestä on luovuttava

Lähetä eroilmoitus ylioppilaskuntaan

Eroa ylioppilaskunnasta

Eroilmoitus välitetään sellaisenaan valitulle ylioppilaskunnalle. eroaylioppilaskunnasta.fi ei tallenna lomakkeen tietoja.Eroa ylioppilaskunnasta

Ota yhteyttä: tuomas.tiainen@liberaalipuolue.fi